استاد فرنود
  • دانش آموخته آشپزی بین الملل از دانشگاه مالزی
  • دارنده دو مدال جهانی در مسابقات بین المللی گاسترونومی 2021
  • مربی و ممتحن رسمی سازمان فنی و حرفه ای ایران